Zážitkové formy vzdelávania

BUBNOVAČKA za deti a pre deti

Aj v tomto školskom roku sa študenti Gymnázia M.M. Hodžu rozhodli podporiť dva dôležité dni, ktoré majú svoje miesto v kalendári. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Svetový deň detí.

Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie či zneužívanie detí je vážny problém a neobchádza ani Slovensko. I napriek závažnej epidemiologickej situácii sme našli spôsob, akým dať okoliu vedieť, že život detí by mal byť bez násilia, bez modrín.

Pre triedy prvého ročníka a prímy pripravili tretiaci malú informačnú kampaň, aby vedeli prečo naša škola podporí tieto dni.

Keďže sa triedy nemôžu stretávať, tak na námestie sa vybrala jedna trieda, ktorá reprezentovala postoj celej školy k spomínanej problematike.

  • Bubnovacka21

Additional information