Exkurzia sextánov do separačného centra, na zberný dvor a na skládku - 18. októbra 2022

V rámci aktuálnej témy našej Zelenej školy, ktorou sú Odpady, sa trieda Sexta zúčastnila 18. októbra 2022 dlho plánovanej exkurzie do separačného centra, na zberný dvor a na skládku.

Okrem zasvätených výkladov o tom, kam putujú rôzne naše odpady od ľudí z praxe mali sextáni možnosť vidieť všetko na vlastné oči. Prekvapilo ich, akú horu plastového odpadu naše mesto vyprodukuje (8 ton denne). Prezreli si separačnú halu na Podbrezinách s linkou, kde sa plasty triedia na jedotlivé kategórie pre ďalšie spracovanie. Videli aj zberný dvor v Okoličnom s rôznymi druhmi odpadov, ktoré sem ľudia vozia. Nakoniec mali možnosť zažiť aj aktívnu skládku v Liptovskom Hrádku, kde sa vozí netriedený komunálny odpad.

Aj takáto živá skúsenosť môže byť zaujímavou súčasťou environmentálneho vzdelávania na našej škole.

 

 

 • A
 • A7
 • A8
 • C
 • D
 • E
 • F
 • J
 • K1
 • K3
 • S1
 • S3
 • S5
 • T4
 • T5
 • V3
 • X
 • Y0
 • Y2

Additional information