Žiacka školská rada

Voľba predsedu ŽŠR pre šk. rok 2018/2019

Dnes (17. september 2018) prebehli voľby predsedu Žiackej školskej rady pre šk. rok 2018/19.

Tajným hlasovaním sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:
Novým predsedom sa stáva Romana Romančíková (Septima) s počtom hlasov 13. Na druhom mieste skončila Sarah Kováčiková (II. A) s počtom hlasov 4, ktorá zaujme miesto podpredsedníčky ŽŠR. 

"Novému predsedníctvu želám mnoho zdarov, dostatočne motivovaný kolektív a dynamickú spoluprácu v rámci kolektívu aj mimo neho. Myslím, že voľby dopadli rozumne a verím, že nová predsedníčka prijala svoju funkciu zodpovedne. Ďakujem vedeniu školy, ostatným zástupcom, spolužiakom a všetkým ostatným za 2 roky hladkej spolupráce!"

Michal Bohuš, bývalý predseda ŽŠR

Additional information