Žiacka školská rada

Bambifest 2017

Volejbalový turnaj
V piatok 9. júna sa uskutočnil mixový volejbalový turnaj organizovaný v rámci Bambifestu 2017. Zápasy sa niesli prevažne v priateľskom duchu. Naše družstvo v zložení: Zdenek Král (II. B), Dávid Kučkovský (II. A), Marek Machovec (II. B), Adam Buvala (IV. B), Jana Šimková (I. B) a Lucia Jurkuliaková (II. B) si po rozhodujúcom zápase s Evanjelickým gymnáziom Juraja Tranovského vybojovalo prvé miesto a turnaj vyhralo.
Hráčom gratulujeme!

Teambuilding
V noci zo štvrtka na piatok sme sa zúčastnili teambuildingu organizovaného v rámci Bambifestu pre mládežnícke organizácie na Liptove. Náš tím žiackej školskej rady zastupovali Katarína Húleková, Jakub Didek, Romana Romančíková, Lucia Jurkuliaková a Michal Bohuš, ktorí boli vybraní na základe účastí na stretnutiach počas celého školského roka. Náš tím absolvoval rôzne úlohy zamerané na upevňovanie kolektívu a vzájomnú pomoc pri riešení problémov. Oproti minulému roku, kedy sme skončili na 7. mieste, sme urobili veľký skok a umiestnili sa na 1. mieste.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať organizátorom Bambifest Liptovský Mikuláš za túto záživnú akciu, na ktorej sme sa naučili lepšie spolupracovať, premôcť malé neúspechy, postupovať ako tím, podporovať sa a hlavne sme sa zabavili. Oproti minulému roku sa akcia rozhodne zlepšila - pribudli premyslenejšie rôznorodé úlohy a úžasná atmosféra, ktorá prispela k príjemnému zážitku. Organizátorom prajeme chuť a energiu na prípravu tejto akcie na budúci rok.
Ešte raz – ďakujeme!

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

  • 1
  • 2

Additional information