Možnosť poukázať 2% zo zaplatených daní za rok 2023 Hodžovmu jazykovému klubu

Vážení rodičia, partneri a priatelia školy.

Aj v tomto roku má každý platca dane možnosť venovať 2% alebo 3% z odvedenej dane na podporu tretieho sektora, vzdelávania, umenia, kultúry či športu. Gymnázium Michala Miloslava Hodžu sa na Vás prostredníctvom svojho občianskeho združenia Hodžov jazykový klub obracia s prosbou o túto formu podpory. Vaša pomoc bude využitá na rozvoj kvality školou poskytovaných vzdelávacích služieb, t.j. na nákup pomôcok, podporu talentovaných študentov, účasť na rôznych exkurziách a súťažiach a pod.

V prípade, že ste právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá si podáva daňové priznanie sama, je potrebné svoj záujem podporiť našu školu vyjadriť priamo v daňovom priznaní. Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ je potrebné vyplniť vyhlásenie, ktoré je možné nájsť tu. Toto vyhlásenie je možné odovzdať priamo na daňovom úrade, príp. ho môžete doručiť k nám do školy a my zozbierané prihlásenia podáme spoločne. Všetky ďalšie informácie ohľadom asignácie dane nájdete napr. na stránke www.rozhodni.sk, príp. môžete s otázkami kontaktovať aj nás (PhDr. Matúš Stáňa, 0905 636 965).

Potrebné údaje:
Názov: Hodžov jazykový klub, o.z.
Sídlo: Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš
IČO: 42063159
SID: nevypĺňate
Právna forma: 701 – občianske združenie

Za Vašu podporu ďakujeme.

Pozor, Hodžov samovzdelávací spolok ani v roku 2024 podiel z dane neprijíma. Ďakujeme za pochopenie.

 

Additional information