Ďalšie partnerstvá

Poďakovanie firme Slovkorekt

 

 

Škola ďakuje pánu Ing. Marianovi Hlavnovi majiteľovi firmy Slovkorekt špeciálne cestné práce spol. s.r.o., za rekonštrukciu vstupu na školský dvor.  Úprava cesty pred zimou vyriešila obsluhu školy v zásobovaní jedálne a odvoze komunálneho odpadu.

 

Práce vykonala firma Slovkorekt zdarma, za čo jej vyslovujeme poďakovanie.

Additional information