Verejné zbierky

Biela pastelka - 24. septembra 2014

V stredu 24. septembra 2014 vyšli do  ulíc naši študenti, aby podporili celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom pod názvom Biela pastelka 2014.

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Je prejavom ľudskej solidarity na podporu programov a aktivít, ktoré pomáhajú začleniť sa slabozrakým a nevidiacim do normálneho života. Napríklad výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, čítanie Braillovho slepeckého písma, starostlivosť o domácnosť.

                                                                                                                 Ďakujeme.

 

Menný zoznam študentov: 

IV. A: Mrázová Ivana, Pušková Zdenka, Rakytiaková Laura

IV. B: Batiz Tomáš, Blšák Erik, Grusková Gabriela, Ivanová Kristína

IV. C: Baranovičová Diana, Krekáčová Lívia, Máliková Silvia

IV. D: Korpádiová Frederika, Košíková Martina

 • IMG_9504
 • IMG_9505
 • IMG_9506
 • IMG_9507
 • IMG_9508
 • IMG_9509
 • IMG_9510
 • IMG_9511
 • zbierka

 

Dni nezábudky - dni duševného zdravia 2014

Dňa 11. septembra 2014 sa študenti našej školy zapojili do celoslovenskej kampane na podporu rozvoja  služieb, ktoré napomáhajú sociálne začleňovať  ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti  a sú zamerané na prevenciu a podporu duševného zdravia s úmyslom upozorniť verejnosť, že duševné zdravie je súčasťou celkového zdravia.

Na podporu tohto cieľa vyšlo do ulíc desať študentov s piatimi pokladničkami a predajom modrých nezábudiek  sa zapojili do verejnej zbierky.

                                                                                               Ďakujeme

Zbierky sa zúčastnili: 

III. A: Smrekovská Nikola, Blašková Kristína

III. B: Kabzan Vladimír, Puška Štefan, Oravcová Alexandra, Humenná Monika

III. C: Berníková Marianna, Slačková Martina

Septima: Beňová Ivana, Húsková Michaela

 • IMG_9222
 • IMG_9235
 • IMG_9236
 • IMG_9237
 • IMG_9238
 • IMG_9239
 • IMG_9240
 • IMG_9241
 • IMG_9243
 • IMG_9244
 • IMG_9245
 • IMG_9246
 • IMG_9248
 • IMG_9249

 

Deň narcisov 2014

 Symbolom tohto dňa je žltý narcis, ktorý symbolizuje jar a nádej. Ten si ľudia pripínajú na svoj odev a vyjadrujú tak solidaritu s onkologickými pacientmi. Cieľom tohto dňa je informovať o problematike boja proti rakovine ako aj o postavení chorých na Slovensku.
    Tohto roku sa tejto akcie, dňa 11. 4. 2014 (piatok), zúčastnili aj študenti našej školy. Chodili rozdelení do štyroch skupiniek a od ôsmej ráno ponúkali za dobrovoľný príspevok narcisy v našom meste, Liptovskom Mikuláši. Mnoho ľudí prispelo do tejto zbierky, aj keď sa našli aj takí, ktorí odmietli. Spoločne vyzbierali 1648,96 € .
Tohto dňa sa zúčastnili študenti z týchto tried:
3. A: Rakytiaková Laura, Pikalová Paulína

3. D:  MagerčiakováKlaudia, Šimková Radomíra, Staroňová Barbora, Kopásková Marianna

3. C: Brisudová Alžbeta, Števuľová Renáta, Wagner Samuel, Hrnčiar Matúš, Sova Peter, Sliacka Simona,  Raffajová Nikola

Kvarta: Anna Majerníčková, Lenka Harichová, Andrea Jurgošová, Frederika Galicová, Andrea Volajová, Alžbeta Rusnáková, Simona Heinereichová

Všetkým im srdečne ďakujeme.
                                                              Anna Majerníčková

 

 • 10252076_680775931963703_13890952575344258_n
 • 1779831_680776021963694_2311236701704068785_n
 • IMAG0178
 • IMAG0181
 • IMAG0184
 • IMAG0190
 • IMAG0194

Aktivita tretiakov v rámci Svetového dňa prevencie týrania detí

19. november  – Svetový deň prevencie týrania detí

 Dňa 19. novembra 2013 sa naši študenti zúčastnili dobrovoľníckej zbierky, ktorá prebiehala v 42 mestách Slovenska. Cieľom je pripomenúť všetkým, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu preventívnych programov a programov zameraných na ochranu týraných a zneužívaných detí.

Naši študenti  vyzbierali 294,65 Eur

                                                                               Ďakujeme

 3. A

Vidiečanová Denisa

Škandera Tomáš

Pawelski Michal

Kabáč Michal

 

3.B

Joobova Simona 

Sochorová Nina

Benda Matúš

Šeďo Martin

 

3.C

Krekáčová Lívia

Droppova Martina

Kozáková Martina

Čajka Michal

 

3. D

Magerčiaková Klaudia

Košová Bibiana

Gettová Alžbeta

Mičuchova Alžbeta

 

 

 • 6K8Z1984z

Biela pastelka 2013

25. septembra 2013 sa študenti našej školy zapojili do celoslovenskej verejnej dobročinnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich  a slabozrakých, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Finančné prostriedky zo zbierky budú použité na aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým občanom pomôžu zaradiť sa do normálneho života a tak získať stratenú sebadôveru.

Všetkým účastníkom zbierky ďakujeme za podporu.

Zoznam študentov:

IV. A trieda: Pukajová Júlia, Nemcová Karin

IV. B trieda: Danajová Lucia, Bernáthová Katarína, Vozárová Petra

IV. C trieda: Pavellová Andrea, Šípková Michaela, Mikulajčíková Petra, Laštíková Martina

Oktáva: Rossa Alexande, Pešadíková Svetlana

Additional information