Verejné zbierky

Verejná celoslovenská zbierka Biela pastelka - 22. septembra 2023

Aj tento rok sa študenti našej školy zapojili do zbierky Biela pastelka. Konkrétne v piatok 22. septembra 2023. Zbierka vďaka pomoci dobrovoľníkov môže zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získať finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Naši dobrovoľníci:
Chovancová Barbora, Balážová Alžbeta, Kučerová Eva, Točeková Katarína, Ohraďan Martin, Hrmová Lea, Kubíková Sabína, Lakotová Lenka, Gešková Zuzana, Tomčíková Tamara

  • IMG-0788u
  • picture1
  • picture3
  • picture5

Additional information