Dobrovoľníctvo

Oceňovanie bronzových Dofákov v Žiline

V tomto školskom roku zaznamenal program "Cena vojvodu z Edinburghu" (Duke of Edinburgh Award) na našej škole skutočný boom. Žiaci v ňom dosahujú ciele v oblasti dobrovoľníctva, športu a talentu, v ktorých sa priebežne počas roka zlepšujú.  Na záver absolvujú expedície (cvičnú a kvalifikačnú). Na nich tímy putujú (pre nich) neznámym terénom, nesúc si jedlo, stany, variac si v prírode, ...

Tím dievčat z kvarty a kvinty absolvoval svoju kvalifikačnú expedíciu na bronzovej úrovnu programu DofE 27. - 28. júna 2022. Putovali na nej po horských chodníkoch Malej Fatry na trase z Vrútok do Žiliny.

 

  • D01
  • D02
  • D03
  • D04
  • D05
  • D06
  • D07
  • D08
  • D09
  • D10

Additional information