O pohár riaditeľa školy - atletická súťaž - 2. 10. 2002

Naša škola zorganizovala atletickú súťaž O pohár riaditeľa školy. Okrem našich študentov sa súťaže zúčastnili aj žiaci z iných škôl. Súťažilo sa v rôznych disciplínach, ako napríklad skok do výšky, skok do diaľky, štafeta, beh na 100 metrov, alebo vrh guľou.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto02-03/poharRS

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images//Web/foto02-03/sport/atletika02.10.2002

Additional information