Deň otvorených dverí - 15.11.2002

Každoročne škola usporadúva Deň otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Žiaci si môžu prezrieť odborné učebne a spôsob vyučovania na našej škole. Žiakom poskytujeme informácie o aktivitách školy, záujmových krúžkoch a o jazykoch, ktoré môžu študovať na našej škole.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto02-03/dod

Additional information