Fašiangový sprievod

21. februára 2020 sa už druhýkrát pri príležitosti fašiangov na našej škole organizovala akcia, pri ktorej dievčatá a chlapci chodili po škole v zábavných ľudových kostýmoch, spievali, tancovali, rozdávali kadečo fajné pod zub a vytvorili dobrú atmosféru. Veselý fašiangový sprievod pripravili študentky a študenti z kvinty, sexty, I. A, I. B a III. A.

Dlhoročné slovenské sviatky a tradície sú neoddeliteľnou súčasťou nášho národa a je dobré, že si ich takto udržiavame a pripomíname.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto19-20/Fasiangy20

 

Additional information