Exkurzia v Ústave anorganickej chémie SAV

Dňa 13.11.2014 sa 44 študentov prvého, druhého,  tretieho (septima) a štvrtého ročníka spolu s pani profesorkou Bartošovou a Hujíkovou zúčastnilo Dňa otvorených dverí na Ústave anorganickej chémie v Bratislave. Po dlhej ceste autobusom sme na obed dorazili do Bratislavy a ihneď zamierili na akademickú pôdu SAV. Úvodná prednáška o čerstvých novinkách zo sveta chémie u nás spustila naozajstný záujem, ktorý sa po absolvovaní jednotlivých zaujímavých exkurzií, kde sme pracovali s tekutým dusíkom, obdivovali elektrónový mikroskop, manipulovali s látkami v inertnej atmosfére, alebo sledovali výrobu skla, postupne zväčšoval, až sme si mohli na konci exkurzie povedať, že práca vedcov je skutočne vzrušujúca a zaujímavá. Exkurzia nám priniesla nové vedomosti nie len z oblasti chémie a biológie ale aj z oblasti fyziky, ktorá s týmito vednými odbormi úzko súvisí. Záverom môžeme skonštatovať, bol to skvelý deň plný nových zážitkov a nových vedomostí.

septima

  • IMG_0040
  • IMG_0041
  • IMG_0057
  • IMG_0061
  • IMG_0074
  • IMG_0105
  • IMG_0137
  • IMG_0141
  • IMG_0145

                                                                                             

Additional information