Exkurzia v Ústave anorganickej chémie SAV

Dňa 13.11.2014 sa 44 študentov prvého, druhého,  tretieho (septima) a štvrtého ročníka spolu s pani profesorkou Bartošovou a Hujíkovou zúčastnilo Dňa otvorených dverí na Ústave anorganickej chémie v Bratislave. Po dlhej ceste autobusom sme na obed dorazili do Bratislavy a ihneď zamierili na akademickú pôdu SAV. Úvodná prednáška o čerstvých novinkách zo sveta chémie u nás spustila naozajstný záujem, ktorý sa po absolvovaní jednotlivých zaujímavých exkurzií, kde sme pracovali s tekutým dusíkom, obdivovali elektrónový mikroskop, manipulovali s látkami v inertnej atmosfére, alebo sledovali výrobu skla, postupne zväčšoval, až sme si mohli na konci exkurzie povedať, že práca vedcov je skutočne vzrušujúca a zaujímavá. Exkurzia nám priniesla nové vedomosti nie len z oblasti chémie a biológie ale aj z oblasti fyziky, ktorá s týmito vednými odbormi úzko súvisí. Záverom môžeme skonštatovať, bol to skvelý deň plný nových zážitkov a nových vedomostí.

septima

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto14-15/ExkurziaCHTFSTU

                                                                                             

Additional information