Interaktívna putovná výstava „Energia 3. tisícročia“

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, inicioval a podporil vznik novej interaktívnej putovnej výstavy o energii nazvanej Energia 3. tisícročia. Témou výstavy sú neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, klimatické zmeny a dobrovoľná skromnosť.

Tejto výstavy, ktorá sa v Liptovskom Mikuláši konala na ZŠ Janka Kráľa, sa zúčastnili aj niektoré triedy našej školy vrámci vyučovania fyziky. Študenti si vypočuli zaujímavú prednášku a mohli si vyskúšať exponáty ako napr. hybridný bicykel, auto na vodík, Stirlingov motor, parný stroj, úsporný byt, a iné.

Additional information