Chémia na Žiarskej chate

Žiaci primy sa 20. mája vybrali na Žiarsku chatu, kde robili chemické rozbory čistoty vody a vzoriek pôdy. Možno práve takto, praktickým bádaním v teréne sa zobudí v niekom túžba stať sa chemikom – vedcom. No aj pre tých ostatných to bolo určite zaujímavejšie ako sedieť v triede.

Ďakujeme  pani profesorke Danke Bartošovej a pani profesorke Soni Hujíkovej (ktorá je v príme aj triednou profesorkou) za pekné podujatie.

 

Additional information