Výsledky prijímacieho konania do štvorročného štúdia 2021

Výsledky prijímacieho konania do štvorročného štúdia, ktoré sa konalo podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Záujem o štúdium na strednej škole potvrdzuje zákonný zástupca žiaka záväzným oznámením o nastúpení na štúdium na strednej škole.
Tento krok môže zákonný zástupca žiaka urobiť už v stredu 12. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy, prípadne si dohodne iný termín na tel. č. 044/55 183 11. Konzultácie k prijímacím skúškam poskytne zástupkyňa riaditeľa školy Vlasta Serdelová na tel. č. 044/55 183 36.

 

Additional information