Členovia

Predseda: Michal Bohuš (III. B)

Podpredseda: Lucia Jurkuliaková (III. B)

 

2017/2018

Trieda: Zástupca: Náhradník:
Prima Damián Beňo Tereza Iris Tarabová
Sekunda Adam Droppa Karin Hrošová
Tercia Matej Droppa Linda Krnáčová
Kvarta Cyntia Janťáková Marek Laheye
Kvinta Natália Kalinayová Simona Matejková
Sexta Viktória Palovičová Romana Romančíková
Septima Veronika Kerekesová Radovan Toček
Oktáva Maximilián Molnár -
I. A Sarah Kováčiková Jakub Machovec
I. B Peter Skusil Andrej Šintaj
II. A Katarína Mikulová Simona Tylková
II. B Jakub Didek Katarína Húleková
III. A Dávid Kučkovský Jaroslav Kačmarčík
III. B Lucia Jurkuliaková Barbora Vítková
IV. A Alexandra Ostrowska Andrea Čabajová
IV. B Pavla Hricová -

2016/2017

Trieda: Zástupca: Náhradník:
Prima Adam Droppa Karin Hrošová
Sekunda Lukáš Hladký Katarína Gonšenicová
Tercia Marek Laheye Cyntia Janťáková
Kvarta Simona Matejková Natália Kalinayová
Kvinta Viktória Palovičová Romana Romančíková
Sexta Natália Pašková Matúš Prokop
Septima Andrea Jurgošová Lenka Harichová
I. A Zuzana Pavelicová Katarína Mikulová
I. B Jakub Didek Katarína Húleková
II. A Dávid Kučkovský Jaroslav Kačmarčík
II. B Lucia Jurkuliaková Barbora Vítková
III. A Alexandra Ostrowska Andrea Čabajová
III. B Pavla Hricová Klaudia Baranovičová
IV. A Bronislava Piovarčiová Zuzana Dyrčíková
IV. B Juraj Kozák Bronislava Dorušincová