Rok svetla a Jazyk prírody - 03. 11. 2017

V piatok po jesenných prázdninách sa naši študenti zúčastnili matematicko-fyzikálnej prednášky v priestoroch MsÚ, organizovanej spoločnosťami Astronyx a Gaia, planéta vzdelania.

Mgr. Karol Petrík nám v zaujímavej prednáške Rok svetla predstavil, čo je to rýchlosť svetla, všeobecnú a špeciálnu teóriu relativity a mnohé iné zaujímavosti zo sveta fyziky. 

V druhej prednáške s názvom Jazyk prírody nám opisoval, kde všade matematiku stretávame, aká je najkrajšia matematická rovnica, prečo je Fibonacciho postupnosť tak čarovná a iné atraktívne matematické poznatky.

Spôsob, ktorým nám to vysvetľoval bol veľmi pútavý a kto mal záujem, dozvedel sa veľa a uvedomil si, čo predtým nie. Medzi množstvom informácií sme sa dozvedeli aj PIN kód k kreditnej karte pána Petríka - posledné štyri číslice čísla pí.

Za prednášku ďakujeme!

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

  • IMG_4812
  • IMG_4814
  • IMG_4818
  • IMG_4829