Adaptačné dni prvákov 2017

Počas druhého dňa výcviku si to obe triedy vymenili a na I. A čakalo zoznámenie so školou a na I. B teambuildingové aktivity.

V posledný – tretí deň adaptačného výcviku sa vo veľkej telocvični stretli prvácke triedy aj s kvintou. Úlohou starších študentov v tento deň bolo, aby sa zoznámili všetky tri triedy navzájom a položili sa základy ročníkovej súdržnosti. Heslom dňa bola hlavne zábava. Pre študentov boli pripravené hry so zábavným charakterom pre lepšie začlenenie a spoznávanie. Na záver čakala na všetkých spätná väzba a dojmy z posledných troch uplynulých dní.

Celý adaptačný výcvik sa konal pod vedením výchovného poradenstva a starších študentov, ktorí zostavili a zrealizovali aktivity na všetky dni.

Cieľom týchto troch dní bolo sceliť kolektív a odštartovať úspešné štyri roky pre prvákov na našej škole. Keďže ohlasy a spätná väzba dopadla až nad očakávania organizátorov, dúfame, že toto nebol ani z ďaleka posledný adaptačný výcvik, ktorý sa na našej škole konal.

Celý adaptačný tím želá tohtoročným prvákom úspešný štart do nasledujúcich rokov a veľa úspechov v našej škole!

                                                                                                          Barbora Vítková, III.B

Additional information