Beseda s Ľubomírom Mackom, veľvyslancom SR v Libanone - 8. 6. 2016

Dňa 6. júna 2016 zavítal do našej školy veľvyslanec Slovenskej republiky v Libanone RNDr. Ľubomír Macko. Prijal naše pozvanie na besedu so študentmi o blížiacej sa udalosti, keď Slovensko bude od 1. júla 2016 predsedať Rade Európskej únie. Slovensko ako predsednícky štát bude viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. 

Študenti sa dozvedeli nové informácie nielen o pripravenosti tejto udalosti pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ale si aj obnovili informácie o vzniku, štruktúrach a fungovaní EÚ.

Zaujímavým bonusom pre študentov bola možnosť položiť pánovi Mackovi otázky, ktoré sa týkali aj jeho práce ambasádora v Libanone, utečencov zo Sýrie a medzinárodnej politickej situácie.

Sme radi, že študenti našej školy mali opäť možnosť zväčšiť si obzor svojich vedomostí.

  • IMG_5092
  • IMG_5093
  • IMG_5094
  • IMG_5095