Slávnostná imatrikulácia prvákov a primánov - 8. 11. 2018

Prijatie nováčikov do jednej veľkej študentskej rodiny sa stalo oficiálnym. 8. november 2018 bol pre každého prváka a primána Gymnázia Michala Miloslava Hodžu vďaka oficiálnym imatrikuláciám veľmi dôležitý. V slávnostnej atmosfére odznel imatrikulačný sľub z úst študentov prímy a 1. ročníka. Príjemnú atmosféru umocnilo vystúpenie študentov gymnázia a tiež podpora zo strany rodičov a starých rodičov, ktorí si túto slávnostnú chvíľu vychutnali spolu so svojimi deťmi a vnúčatami.
Každému, kto sa podieľal na príprave slávnosti, patrí jedno veľké „ďakujeme!“

Video nájdete tu.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://joomla.gymlm.sk/images/Web/foto18-19/SlavnImatrikulacia18

Additional information