Adaptačné dni prvákov 2017

V dňoch 5. 9. , 6. 9. a 7. 9. 2017 sa na našej škole uskutočnil už piaty adaptačný výcvik pre žiakov I. A, I. B a kvinty. Na pomoc prvákom v spoznávaní školy a nového kolektívu boli do výcviku zapojení nielen učitelia, ale aj žiaci druhého a tretieho ročníka. Naši študenti boli rozdelení do tímov, v ktorých mali pomôcť prvákom spoznať nových spolužiakov, školu, ale ich prioritnou úlohou bolo pomôcť novým študentom, aby už v prvé dni v novej škole začali pracovať tímovo ako kolektív.

Počas prvého dňa výcviku I. B strávila deň v škole. Starší študenti si pre nich pripravili rôzne aktivity a hry, ktoré im mali pomôcť sa medzi sebou lepšie spoznať. Neskôr boli oboznámení s hodnotami a fungovaním školy. Koniec dňa strávili spoznávaním tried, učební a školy celkovo. Úlohou starších študentov bolo ukázať im odborné učebne, telocvične, školský dvor a zvyšok školy, kvôli lepšej orientácii v prvých dňoch u nás. Na záver nasledovala spätná väzba.

Zatiaľ čo I. B strávila svoj prvý deň spoznávaním školy a jej hodnôt, I. A sa spolu s ďalším tímom druhákov a tretiakov odobrala do Žiarskej doliny, kde na nich čakali teambuildingové aktivity, aby sa prváci medzi sebou bližšie spoznali a dozvedeli sa o sebe niečo viac. Ich úlohou bolo tiež pomôcť nováčikom, aby vedeli spolu v triede komunikovať, riešiť problémy a pracovať ako skupina. Na konci dňa ich podobne ako I. B čakala spätná väzba.

Čítať ďalej: Adaptačné dni prvákov 2017

Slávnostný začiatok školského roka 2017/18

Nový školský rok 2017/18 sme pre nepriazeň počasia nezačali slávnostným nástupom na školskom dvore. Žiakov v pondelok 4. septembra 2017 privítali triedni profesori v triedach. Prvákov a primánov uvítal na našom gymnáziu riaditeľ školy RNDr. Jozef Škorupa. Vo svojom príhovore okrem iného pripomenul aj víziu našej školy: "V tejto škole študovalo a ešte vyštuduje množstvo úspešných a dobrých ľudí, vážených a ctených Slovákov a Európanov, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za to akí sú. Chceme aby cesta k úspechu našich absolventov bola radostná, tvorivá, slobodná a zodpovedná."

Aj budova školy privítala svojich žiakov vynovená. Počas prázdnin sa v starej budove vymaľovali všetky tri chodby, celý suterén, bočné schodisko, ako aj okenné steny tried (po výmene okien). V dvoch triedach sa zrenovovala podlaha a v ďalších dvoch sa vymenili lavice a stoličky za modernejšie. Veríme, že aj tieto zmeny prispejú k tomu, aby sa žiaci cítili v škole lepšie.

  • IMG_8232
  • IMG_8233
  • IMG_8234

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 8:00 hod. na školskom dvore.

V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich kmeňových tried, žiaci 1. ročníka a prímy sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v telocvični.

Žiaci 1. ročníka, 3. ročníka a prímy budú v tento deň dostávať učebnice.

Zároveň oznamujeme žiakom školy, že potvrdenia o návšteve školy sa budú vydávať na triednických hodinách.

Stránkové hodiny Gymnázia počas letných prázdnin 2017

Počas letných prázdnin je budova školy zatvorená.

V prípade potreby budeme k dispozícii každú stredu od 9:00 – 13:00 hod. a 25., 30. a 31. augusta 2017 od 8:00 – 14:00 hod.
 
Mobilné čísla, na ktorých nás môžete zastihnúť:
0905 636 965, 0918 891 908 - sekretariát
0905 637 016, 0905 637 012 - ekonomické oddelenie

Ukončenie školského roka 2016-17

Vážení kolegovia, milí študenti,
uplynulý školský rok priniesol okrem výsledkov v prospechu aj množstvo krásnych výsledkov v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach, v SOČ, prípravu  podujatí, súťaží, pomoc pri dobrovoľníckych zbierkach. Za to všetko vám , milí študenti a kolegovia, patrí poďakovanie. Rada rodičov pri Gymnáziu M. M. Hodžu prispela k oceneniu študentov knižnými poukážkami. Zoznam ocenených študentov nájdete TU.
Všetkým prajeme pekné a oddychu plné prázdniny a dovolenky.
Stretneme sa 4. septembra 2017 o 8:00 hod. pri otvorení školského roka 2017/2018.
                                PhDr. Vlasta Serdelová, zástupca RŠ.


(Fotografie zo slávnostného ukončenia šk. roka 2016-17 zobrazíte kliknutím na "Ćítať ďalej".)

Čítať ďalej: Ukončenie školského roka 2016-17

Podkategórie

Additional information