Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku šk. roka 2018/2019

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne SK52 8180 0000 0070 0048 2355 Štátna pokladnica do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Dávam do pozornosti nový cenník obedov platný od 1.9.2018, ktorý nájdete tu.

Stravné na mesiac september uhradíte do 25. augusta.

I. stupeň stravná jednotka 1,17€ x 21 dní = 23,40€
II. stupeň stravná jednotka 1,25€ x 21 dní = 25,00€    
III. stupeň stravná jednotka 1,35€ x 21 dní = 27,00€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe /toto číslo získate u vedúcej ŠJ/ a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844, 0918 891 910


Mgr. Kelovská Eva, vedúca školskej jedálne

Stretnutie generácií - 30. júna 2018

V sobotu 30. júna 2018 sa po rozdaní vysvedčení a rozlúčke so školským rokom ešte raz otvorili brány našej školy všetkým žiakom, učiteľom, absolventom aj bývalým učiteľom.

V rámci osláv storočnice školy sa tu stretli naozaj všetky generácie ľudí, ktorí majú čosi spoločné s Gymnáziom M. M. Hodžu. Strávili sme spolu príjemnú slnečnú sobotu pri stretnutiach, prehliadkach školy, volejbale, guláši, hrách a rozhovoroch o minulosti a súčasnosti školy. 

Fotografie z tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť kliknutím na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Stretnutie generácií - 30. júna 2018

Úradné hodiny počas letných prázdnin 2018

Počas letných prázdnin bude budova školy zatvorená.
       
Úradné hodiny :
* 2. - 6. júla 2018 od 8:00 – 14:00 hod.
* 27. – 31. augusta 2018 od 8:00 – 14:00  hod.
* každý pondelok od 9:00 – 13:30 hod.

Informácie na telefóne :
0918 891 908 – sekretariát                                         
0905 636 965                                             
0905 637 012 – ekonomické odd.                           
0905 637 016 – ekonomické odd, mzdové odd.

Zber plastových vrchnáčikov

V rámci projektu Školy, ktoré menia svet sme zorganizovali a v týchto dňoch ukončili zbierku plastových vrchnáčikov pre malú Sofinku. Rodičia bojujú o zlepšenie jej zdravotného stavu rôznymi rehabilitačnými cvičeniami a zdravotnými pobytmi v zariadeniach pod dozorom špecialistov. Aj my sme sa rozhodli pomôcť získať peniaze na podporu jej zdravia tým, že nebudeme ľahostajní. A to zberom plastových vrchnáčikov.
Toľkoto sa nám podarilo nazbierať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

  • 20180628_080737

Podkategórie