Pripravujeme oslavy storočnice školy

Vo februári 2019 uplynie sto rokov od zriadenia Hodžovho štátneho reálneho gymnázia v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktorého pokračovateľom je súčasné Gymnázium Michala Miloslava Hodžu.

My, pokračovatelia v najlepších tradíciách tejto školy, sa pripravujeme na oslavy jej storočnice.

Plánované podujatia k oslavám 100. výročia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu

Prosba o podporu osláv storočnice školy poukázaním 2% z Vašich zaplatených daní

Výzva pre absolventov GMMH o príspevok do vznikajúcej pamätnice

 

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny budú od 19. február 2018 do 23. február 2018

Vyučovanie začína v pondelok, 26. februára 2018.

 

Celoslovenské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ 2017/2018

Dňa 5. februára 2018 sa v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo školských majstrovstiev Slovenska v aerobiku  žiačok a žiakov SŠ, na ktorom sa zúčastnili aj naše dievčatá z II. B triedy: Kristína Sukeľová a Dorota Šišková. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: dance aerobic, piloxing, zumba, body forming. Obe dievčatá v konkurencii 47 účastníkov obstáli veľmi dobre a Kristína Sukeľová získala krásne 3. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme.

Obom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

  • 20180205_165620
  • 20180205_165737


Video zo súťaže
Video zo súťaže
Video z odovzdávania cien

Olympiády v anglickom jazyku 2017/18 - okresné kolo

V januári sa piati študenti našej školy zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizovalo CVČ v Liptovskom Mikuláši a štyria z nich sa umiestnili na jednom z prvých troch miest:

Marek Laheye (kvarta) - 3.miesto, kategória 1B
Natália Slosiarová  (2. A) - 2.miesto, kategória 2A
Paula Bubniaková (septima) - 2.miesto, kategória 2B
Dominik Jelínek (4. A) - 2.miesto, kategória 2C2

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Štruktúrovaný dialóg

Na podnet predsedu Žiackej študentskej rady sa žiaci tretieho ročníka zapojili do Štruktúrovaného dialógu Európskej únie a mladých ľudí. Dialóg v spolupráci s Radou Mládeže Slovenska viedla partnerka Štruktúrovaného dialógu facilitátorka Hela Hajková, ktorá diskutovala s mladými ľuďmi, hľadajúc odpovede na konzultačné otázky VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu.


Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Mladí ľudia sa s nimi môžu rozprávať o otázkach, ktoré ich zaujímajú alebo trápia. Cieľom týchto stretnutí nie je len samotná diskusia, ale vzniknú z nich spoločné výstupy. Aby sa tieto výstupy čo najviac využili, pošlú sa Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou, ktorá s nimi ďalej pracuje na celoštátnej a európskej úrovni.


Na európskej úrovni prebieha Štruktúrovaný dialóg tak, že sa každých 18 mesiacov určí téma, ku ktorej sa vyjadria mladí ľudia v celej Európskej únii (18 mesiacov tak tvorí jeden „cyklus“ Štruktúrovaného dialógu).


Ich názory sa následne dostanú až k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich majú zavádzať do praxe. Hlas mladých ľudí sa týmto spôsobom dostane až na najvyššie poschodia európskej politiky a prinesie zmenu v jednotlivých členských štátoch.

  • 469BC

 

Podkategórie

Additional information