Tradície školy považujeme za veľkú inšpiráciu ale i záväzok. 

 

Manželia Pavel Knot a Milica Knotová

Pavel Knot

Rodák z Moravy (Spitihnev). Na škole učil matematiku od 1976 do 2003 ( od 1978 do 1990 zástupca riaditeľa).

Medzinárodný rozhodca lyžovania. 

Milica Knotová (rod Medveďová) rodáčka z Vrbice. Na škole učila slovenský jazyk a nemecký jazyk

Rozhodkyňa lyžovania

Karol Špánik

Učiteľ slovenského jazyka a telocviku.

Prispievateľ Krás Slovenska, dobrovoľný člen Horskej služby, tréner lyžovania, fotograf liptovskej krajiny.

O K. Špánikovi na webe

FOTO Liptov

Fedor Klimáček

 

Fedor Klimáček (riaditeľom školy v rokoch 1948-1952) - vystriedal na mieste riaditeľa chorľavého Ľ. Neckára. Fedor Klimáček je známy akademický maliar a bol prvým riaditeľom, ktorý na gymnáziu aj maturoval (v roku 1931, bol spolužiakom syna vtedajšieho riaditeľa Šindelářa). Bol učiteľom kreslenia.

O F.Klimáčkovi na webe

Wikipedia

Binderovci

Oldřich Nuska

Posledný z českých profesorov na mikulášskom gymnáziu. Významný turista, prispievateľ Krás Slovenska, jeden z hlavných iniciátorov výstavby Žiarskej chaty.

Eugen Gindl o ňom napísal: " Je paradoxné, že pán profesor Nuska, hoci Čech, nám ako prvý vysvetlil, že politika takzvaného čechoslovakizmu, ktorá sa uplatňovala nielen za prvej republiky, ale aj po februári, nemá perspektívu a požiadavka vybalansovanej federácie (a v budúcnosti aj slovenskej samostatnosti) je legitímna. Takýto postoj, zvlášť od profesora dejepisu v dobe, keď sedeli v base slovenskí buržoázni nacionalisti, bol mimoriadne odvážny."

 

Rekonštrukcia budovy školy 2005

V roku 2005 sa uskutočnila rekonštrukcia budovy školy. Na podlahu sa dávali drevené parkety, vymieňali sa vchodové dvere a niektoré poškodené okná v budove. Ešte v tomto roku vyrástol na pozemku školy altánok, ktorý postavili naši priatelia z Ameriky.

 

 • 108-0846_IMG
 • 108-0847_IMG
 • 108-0848_IMG
 • 108-0856_IMG
 • 108-0857_IMG
 • 108-0858_IMG
 • 108-0859_IMG
 • 108-0860_IMG
 • 108-0861_IMG
 • 108-0862_IMG
 • 108-0864_IMG
 • 108-0865_IMG
 • 112-1294_IMG
 • 112-1296_IMG
 • 112-1300_IMG
 • 113-1312_IMG
 • 113-1315_IMG
 • 113-1316_IMG
 • 113-1371_IMG
 • 113-1372_IMG
 • 113-1373_IMG
 • 113-1374_IMG
 • 113-1375_IMG
 • 113-1376_IMG
 • 117-1765_IMG
 • 117-1766_IMG
 • 117-1767_IMG

O pohár riaditeľa školy - atletická súťaž - 2. 10. 2002

Naša škola zorganizovala atletickú súťaž O pohár riaditeľa školy. Okrem našich študentov sa súťaže zúčastnili aj žiaci z iných škôl. Súťažilo sa v rôznych disciplínach, ako napríklad skok do výšky, skok do diaľky, štafeta, beh na 100 metrov, alebo vrh guľou.

 

 • 109-0913_IMG
 • 109-0915_IMG
 • 109-0916_IMG
 • 109-0917_IMG
 • 109-0918_IMG
 • 109-0920_IMG
 • 109-0921_IMG
 • 109-0922_IMG
 • 109-0925_IMG
 • 109-0926_IMG
 • 109-0928_IMG
 • 109-0929_IMG
 • 109-0930_IMG
 • 109-0931_IMG
 • 109-0933_IMG
 • pa020015
 • pa020017
 • pa020023
 • pa020027
 • pa020029
 • pa020030
 • pa020031
 • pa020032
 • pa020034
 • pa020036
 • pa020046
 • pa020054
 • pa020056
 • pa020069

Deň otvorených dverí - 15.11.2002

Každoročne škola usporadúva Deň otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Žiaci si môžu prezrieť odborné učebne a spôsob vyučovania na našej škole. Žiakom poskytujeme informácie o aktivitách školy, záujmových krúžkoch a o jazykoch, ktoré môžu študovať na našej škole.

 

 • 100-0001_IMG_2
 • 100-0002_IMG_2
 • 100-0004_IMG
 • 100-0006_IMG
 • 100-0007_IMG
 • 100-0008_IMG
 • 100-0009_IMG
 • 100-0010_IMG
 • 100-0011_IMG
 • 100-0012_IMG
 • 100-0013_IMG_2
 • 100-0014_IMG
 • 100-0014_IMG_2
 • 100-0015_IMG
 • 100-0015_IMG_2
 • 100-0016_IMG
 • 100-0016_IMG_2
 • 100-0017_IMG
 • 100-0017_IMG_2
 • 100-0018_IMG
 • 100-0019_IMG
 • 100-0019_IMG_2
 • 100-0020_IMG
 • 100-0021_IMG
 • 100-0022_IMG
 • 100-0022_IMG_2
 • 100-0023_IMG
 • 100-0023_IMG_2
 • 100-0024_IMG
 • 100-0024_IMG_2
 • 100-0025_IMG
 • 100-0026_IMG
 • 100-0026_IMG_2
 • 100-0027_IMG
 • 100-0027_IMG_2
 • 100-0028_IMG
 • 100-0028_IMG_2
 • 100-0029_IMG
 • 100-0030_IMG
 • 100-0031_IMG
 • 100-0031_IMG_2
 • 100-0032_IMG
 • 100-0032_IMG_2
 • 100-0033_IMG
 • 100-0034_IMG
 • 100-0034_IMG_2
 • 100-0035_IMG
 • 100-0035_IMG_2
 • 100-0036_IMG
 • 100-0036_IMG_2
 • 100-0038_IMG

Volejbal chlapci - marec 2003

Naši študenti reprezentovali školu v chlapčenskom volejbale v Liptovskom Hrádku. V tomto priateľskom zápase súperili s okolitými školami. Príjemne sa zabavili a spríjemnili si deň športom.

 

 • dsc04368
 • dsc04369
 • dsc04371
 • dsc04377
 • dsc04382
 • dsc04384
 • dsc04386
 • dsc04389
 • dsc04393
 • dsc04395
 • dsc04405
 • dsc04406
 • dsc04408
 • dsc04414
 • dsc04417

Wasserprojekt, Milda (Nemecko), 4.10. - 8.10.2002

4. - 8. októbra sa 15 študentov spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka zúčastnili medzinárodnej akcie s názvom Wasserprojekt v nemeckom meste Milda. Projekt bol zameraný na poznávanie a výskum vody hravou formou, vďaka ktorej si študenti overili znalosti cudzieho jazyka, zručnosť, inteligenciu a zmysel pre tímovú prácu.i Predmetom skúmania boli fyzikálne a chemické vlastnosti vody v laboratóriu firmy TEAG, spôsob vyrábania elektrickej energie a druhy minerálnych vôd.

 

 • 108-0822_IMG
 • 108-0829_IMG
 • 108-0838_IMG
 • 108-0839_IMG
 • 108-0841_IMG
 • 108-0842_IMG
 • 108-0843_IMG
 • 108-0844_IMG
 • 108-0846_IMG
 • 108-0850_IMG
 • 108-0851_IMG
 • 108-0853_IMG
 • 108-0857_IMG
 • 108-0858_IMG
 • 108-0859_IMG
 • 108-0862_IMG
 • 108-0863_IMG
 • 108-0865_IMG
 • 108-0868_IMG
 • 108-0870_IMG
 • 108-0872_IMG
 • 108-0873_IMG
 • 108-0874_IMG
 • 108-0877_IMG
 • 108-0879_IMG
 • 108-0880_IMG
 • 108-0881_IMG
 • 108-0883_IMG
 • 108-0884_IMG
 • 108-0885_IMG
 • 108-0886_IMG
 • 108-0887_IMG
 • 108-0888_IMG
 • 108-0889_IMG
 • 108-0891_IMG

 

 

Pohreb Ivana Laučíka - 14. 5. 2004

Fotografie z pohrebu Ivana Laučíka, básnika, amatérskeho archeológa a učiteľa dejepisu a slovenského jazyka na Gymnáziu M. M. Hodžu, v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši.

 

 

 • IM000000
 • IM000016
 • IM000017
 • IM000018
 • IM000019
 • IM000020
 • IM000021
 • IM000022
 • IM000024
 • IM000025
 • IM000026
 • IM000027
 • IM000029
 • IM000030

Maturitné skúšky a vysvedčenia - máj 2004

Priebeh maturitných skúšok v školskom roku 2003/2004.

 

 

 • IM000000
 • IM000001
 • IM000002
 • IM000003
 • IM000004
 • IM000005
 • IM000006
 • IM000007
 • IM000008
 • IM000009
 • IM000010
 • IM000011
 • IM000012
 • IM000013
 • IM000014
 • IM000015
 • IM000016
 • IM000017
 • IM000018
 • IM000019
 • IM000020
 • IM000021
 • IM000022
 • IM000023
 • IM000024
 • IM000025
 • IM000026
 • IM000027
 • IM000028
 • IM000029
 • IM000030
 • IM000031
 • IM000033
 • IM000034
 • IM000035
 • IM000036
 • IM000038
 • IM000040
 • IM000041
 • IM000042
 • IM000043
 • IM000044
 • IM000045
 • IM000046
 • IM000050
 • IM000051
 • IM000052
 • IM000053
 • IM000054
 • IM000055
 • IM000056
 • IM000058
 • IM000060
 • IM000061
 • IM000062
 • IM000063
 • IM000064
 • IM000066
 • IM000067
 • IM000068
 • IM000069
 • IM000071
 • IM000072
 • IM000073
 • IM000074
 • IM000075
 • IM000076
 • IM000078
 • IM000079
 • IM000080
 • IM000081
 • IM000082
 • IM000083
 • IM000084

 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení na mestskom úrade bývalým predsedom vlády Ing. Mikulášom Dzurindom, CSc.a primátorom mesta MUDr. Alexandrom Slafkovským.

 

 

 • IM000002
 • IM000003
 • IM000004
 • IM000005
 • IM000006
 • IM000007
 • IM000008
 • IM000009
 • IM000010
 • IM000012
 • IM000013
 • IM000014
 • IM000015
 • IM000016
 • IM000017
 • IM000018
 • IM000019
 • IM000020
 • IM000021
 • IM000022
 • IM000023
 • IM000024
 • IM000025
 • IM000026
 • IM000027
 • IM000028
 • IM000029
 • IM000030
 • IM000031
 • IM000032
 • IM000033
 • IM000034
 • IM000035
 • IM000036
 • IM000037
 • IM000038
 • IM000039
 • IM000040
 • IM000041
 • IM000042
 • IM000043
 • IM000044

3D párty - 19. 6. 2004

V priestoroch areálu školy sa uskutočnila záhradná 3D-párty pre študentov školy organizovaná študentskou radou.    

 • IM000000
 • IM000001
 • IM000002
 • IM000003
 • IM000004
 • IM000005
 • IM000006
 • IM000007
 • IM000008
 • IM000010
 • IM000011
 • IM000012
 • IM000013
 • IM000014
 • IM000015
 • IM000016
 • IM000018
 • IM000019
 • IM000020
 • IM000021
 • IM000022
 • IM000023
 • IM000024
 • IM000025
 • IM000026
 • IM000027
 • IM000028
 • IM000029

Podkategórie