Projekty

Projekty sú v škole dlhodobo súčasťou vzdelávania.

Škola a jej žiaci s rôznou intenzitou pracujú v projektoch:

Zelená škola